914,001 بازدید
46.41% نرخ تورم
4,054,876 بازدید صفحه
46.43% درصد رشد
آمار کاربر
  • کاربران هفتگی 3,24,222
  • کاربران ماهانه 1,23,432
  • روند
رضایت مشتری
93.13%
  • قبلی 79.82
  • درصد تغییر +14.29
  • روند
آمار مرورگر
google chrome 50%

mozila firefox 10%

Internet explorer 30%

safari 10%
بازدید از انواع ترافیک

44.46٪ ارگانیک356 مشاهده

5.54٪ ارجاع36 مشاهده

50٪ دیگر245 مشاهده
کمپین های اجتماعی
کمپین مشتری تغییرات بودجه وضعیت
فیسبوک ملت وب 2.43% $1478 فعال
یوتیوب ملت وب 1.43% $951 بسته
توئیتر ملت وب -8.43% $632 انتظار
اسپاتفی ملت وب 7.43% $325 انتظار
اینستاگرام ملت وب 9.43% $258 فعال
تبلیغات
فعال
بسته
انتظار

ترجمه و راست چینی توسط ملت وب