شبکه هاست قدرتمند.  زیرساخت ها بر روی تقاضا است.

ملت وب به عنوان پدیده ای نو در خدمات وب و طراحی و توسعه برترین گزینه برای اشخاصی میباشد که نیاز به یک سایت پرقدرت و تکامل یافته با هزینه محدودی میباشند

تک سرور

236 ت

ماهانه

 • ۲٫۲۶GHz به ۲٫۴۸GHZ
 • تا ۸ هسته CPU
 • تا به ۹۶GB RAM
 • تا به فضای دیسک ۸TB
 • پهنای باند ۱۰TB

دو سرور

319 ت

ماهانه

 • ۲٫۲۶GHz به ۲٫۴۸GHZ
 • تا ۸ هسته CPU
 • تا به ۹۶GB RAM
 • تا به فضای دیسک ۸TB
 • پهنای باند ۱۰TB

چهار سرور

409 ت

ماهانه

 • ۲٫۲۶GHz به ۲٫۴۸GHZ
 • تا ۸ هسته CPU
 • تا به ۹۶GB RAM
 • تا به فضای دیسک ۸TB
 • پهنای باند ۱۰TB

سرور بودجه

لذت بردن از همه از ویژگی های که با آن آمده

استقرار زیر
سرور CPU رم HDD پهنای باند هزینه سفارش
Intel Core 2 Duo E 66002×۲٫۸GHz4GB2×۵۰۰ GB 7.2K10TB$510/moسفارش
۲ x Intel Xeon E5335 Quad Core4×۲٫۱۳GHz12GB2x1TB 7.2K10TB$251/moسفارش
Intel Core2 QUAD Q82002.0GHz16GB2x1TB 7.2K10TB$151/moسفارش
Intel Core 2 Duo E 66002×۲٫۸GHz4GB2×۵۰۰ GB 7.2K10TB$510/moسفارش
۲ x Intel Xeon E5335 Quad Core4×۲٫۱۳GHz12GB2x1TB 7.2K10TB$251/moسفارش
Intel Core2 QUAD Q82002.0GHz16GB2x1TB 7.2K10TB$151/moسفارش
Intel Core 2 Duo E 66002×۲٫۸GHz4GB2×۵۰۰ GB 7.2K10TB$510/moسفارش
۲ x Intel Xeon E5335 Quad Core4×۲٫۱۳GHz12GB2x1TB 7.2K10TB$251/moسفارش
Intel Core2 QUAD Q82002.0GHz16GB2x1TB 7.2K10TB$151/moسفارش
Intel Core 2 Duo E 66002×۲٫۸GHz4GB2×۵۰۰ GB 7.2K10TB$510/moسفارش
۲ x Intel Xeon E5335 Quad Core4×۲٫۱۳GHz12GB2x1TB 7.2K10TB$251/moسفارش
Intel Core2 QUAD Q82002.0GHz16GB2x1TB 7.2K10TB$151/moسفارش